Kia Ronaki: The Maori Performing Arts : 9781486002405

Kia Ronaki: The Maori Performing Arts

 
Edition
 
1
ISBN
 
9781486002405
ISBN 10
 
1486002404
Published
 
27/06/2013
Published by
 
Pages
 
304
Format
 
Out of stock
 
Title type
 
 
 
Description

AWARD WINNER!

2014 CLNZ Educational Publishing Awards - Best Resource in Tertiary Education (Joint Winner)

In the last thirty years there has been an explosion of interest in the Māori performing arts but until now there has been no general book written in English or Māori about the Māori performing arts by Māori authors and exponents of the various genres.

This new work, Kia Rōnaki: The Māori Performing Arts, edited by John Moorfield, Tania Ka‘ai and Rachael Ka‘ai-Mahuta, brings together the expertise of a range of performance artists and academics, consolidating their knowledge into a comprehensive single volume that will be of relevance to all those interested in the Māori performing arts.

Table of contents

Ngā whakaahua 

He kupu whakamihi 

Ngā kaituhi 

He kupu whakataki 
Tīmoti Kāretu

He kupu arataki 
Rachael Ka‘ai-Mahuta, Tania Ka‘ai and John Moorfield

1 The genesis of waiata and haka 
Rachael Te Āwhina Ka‘ai-Mahuta

2 Te ihi, te wehi, te wana
James Wharehuia Milroy

3 Me reo tangatanga, me reo takoto rānei?
Poia Rewi

4 Karanga
Hinematau McNeill and Sandy Hata

5 Whaikōrero
Pou Temara

6 He kōrero huna ia nā ō tīpuna ki Taumata i Te Maurea
Wayne Ngata

7 Te haka
Tīmoti Kāretu

8 Tā te ao ipoipo
Tīmoti Kāretu

9 Te kura tē nōhia
Tonga Karena

10 Waiata
Te Rita Papesch

11 Ngā waiata whakangahau a te hunga mate
Tīmoti Kāretu

12 Te kaea o te kapa haka
He kōrero nā Hoani Te Rangiāniwaniwa Rangihau
He mea kohikohi e John C. Moorfield

13 Whakaahua
Te Ahukaramū Charles Royal

14 Kākahu: symbols of identity
Jacqueline McRae-Tarei, Ngarongoa Lentfer, May Te Pou and Gloria Taituha

15 Karakia
Pou Temara

16 He kōrero mō te pao
Huirangi Waikerepuru

17 Taonga puoro and Peka Mākarini’s bugle
Richard Nunns

18 Te mata o te rākau a Tū
Rangi Mātāmua

19 When opposing world views converge: a review of the early literature pertaining to waiata and haka
Rachael Te Āwhina Ka‘ai-Mahuta

20 Iti te kupu, nui te kōrero: the timeless compositions of Ngoi Pēwhairangi and Tuīni Ngāwai
Tania Ka‘ai

21 Modern composition
Hana O’Regan

22 Tākina ko au, tākina ko koe! te āhuatanga o te whakataetae kapa haka
Tīmoti Kāretu, Te Wharehuia Milroy and Rachael Te Āwhina Ka‘ai-Mahuta

23 Colonising waiata: the dawn of a new socio-cultural soundscape
Valance Smith

24 Hinga atu a Tānerore ki te ipu o te rangi
Dean P. S. Mahuta

25 Digital technology for the preservation and dissemination of waiata and haka
Rachael Te Āwhina Ka‘ai-Mahuta

Ngā mātāpuna o ngā whakaahua

Te rārangi pukapuka

He papakupu

He rārangi whakaatu

Author biography

Editors:

John Moorfield QSO is Professor of Māori Innovation and Development in Te Ara Poutama – The Faculty of Māori Development at AUT University. He is one of New Zealand’s most eminent scholars of the Māori language and an outstanding Pākehā New Zealander.

Tania Ka‘ai is Associate Dean: Postgraduate and Research, and Professor of Māori Innovation and Development in Te Ara Poutama – The Faculty of Māori Development at AUT University. She is also the Director of Te Ipukarea – The National Māori Language Institute and Te Whare o Rongomaurikura – The International Centre for Language Revitalisation. Ka‘ai affiliates to Te Whānau-a- Ruataupare of Ngāti Porou, Ngāti Wheke of Ngāi Tahu, Hawai‘i, Samoa and the Cook Islands.

Rachael Te Āwhina Ka‘ai-Mahuta is a Senior Lecturer in Te Ara Poutama – The Faculty of Māori Development and a Researcher in Te Ipukarea – The National Māori Language Institute at AUT University. She is of Te Whānau-a- Ruataupare of Ngāti Porou, Ngāti Wheke of Ngāi Tahu, Hawaiian, Samoan and Cook Islands descent.

Sample Pages